Bli medlem

Jönåkers GK´s medlemmar tog ett beslut den 15 december 2008 till att konvertera tidigare medlemslån till spelrätter. För att vara Premium, Guld, Silver eller Bronsmedlem krävs det en spelrätt. Greenfeemedlemmar och juniorer behöver ingen spelrätt samt de nya Guld-Prova-På-Medlemskapen.

GULD PROVA-PÅ-MEDLEM

1.990 kr

År 1

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.

År 2 / 2.700 kr
År 3 / 4.050 kr

Därefter övergår medlemskapet i GULD 5.400 kr

BLI MEDLEM

PREMIUM

6.950 kr

per år

 Ny text kommer.

BLI MEDLEM

GULD

5.400 kr

per år

 Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.

BLI MEDLEM

GULD PAR

5.150 kr

per år/person

 Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.

BLI MEDLEM

GULD SMÅBARNSFÖRÄLDRAR

5.400 kr

per år

För er som har små barn 0-7 år och inte hinner spela så mycket golf, men vill hålla kontakt med spelet och klubben. Vi erbjuder er att spela 2 för 1 under denna period i livet. Barn 0-15 år är dessutom medlemmar fritt!

BLI MEDLEM

SILVER

4.350 kr

per år

(tidigare vardagsmedlem) Du får spela alla vardagar men du får betala 200 kr lördag, söndag samt helgdag.

BLI MEDLEM

BRONS

1.995 kr

per år

(tidigare sällanspelsmedlem) är ett låg frekvent medlemskap.
Av olika anledningar kanske du spelar mindre golf ett eller några år. Du vill kvarstå som medlem i klubben, men erlägger en lägre årsavgift för att sedan betala 200 kr/18 hål samt 100 kr/ 9 hål. Du spelar fritt på korthålsbanan.

BLI MEDLEM

Greenfeemedlem BAS

695 kr

per år

Du har ett medlemskap i golfklubben. Betalar ordinarie greenfee på hemma som gästklubb. En greenfeecheck för spel på Jönåkers GK ingår (värde 380-450 kr)

BLI MEDLEM

Greenfeemedlem PLUS

För dig som inte bor på orten eller inte spelar golf så ofta. Du får 3 stycken fria ronder i medlemskapet. Sedan erbjuds du att köpa ytterligare ronder i form av klippkort. Du får spela klubbtävlingar men ej deltaga i seriespel och andra klubbarrangemang. Spelrätt krävs ej.

1.100 kr

per år

BLI MEDLEM

SENIOR
(22-25 år)

2.700 kr

per år

BLI MEDLEM

JUNIORER
(0-15 år, utan hcp)

0 kr

per år

BLI MEDLEM

JUNIORER
(0-15 år, med hcp)

400 kr

per år

BLI MEDLEM

JUNIORER
(16-18 år)

1.000 kr

per år

BLI MEDLEM

JUNIORER
(19-21 år)

1.700 kr

per år

BLI MEDLEM

NYBÖRJARKURS

995 kr

per år

BLI MEDLEM