Skip to main content

Bli medlem

Medlemsformer Jönåkers GK

Betalning sker i Min Golf. Manual för betalning i Min Golf enligt länken nedan:

betala-avgifter-via-min-golf-JGK

Behöver du betala på plats eller på annat sätt kontaktar du oss på klubben.

GULD PROVA-PÅ-MEDLEM

2.590 kr

År 1

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.
Spelrätt krävs inte i detta medlemskap.

År 2 / 3.790 kr*
År 3 / 4.790 kr*

Därefter övergår medlemskapet i GULD f.n. 6.150 kr
*Prova-på-medlemskapets pris justeras årligen samt att steg (år) eventuellt kan utgå.

BLI MEDLEM

PREMIUM

7.600 kr

per år

ingår:
Driving range värde 1000kr
25 minuters lektion
Gåva värde cirka 300kr
3 st Luncher

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.

GULKANTEN: I medlemskapet ingår även fri greenfee måndagar och torsdagar på Bråvikens GK och onsdagar på Finspångs GK.
Förmånliga rabatter på vardagsgreenfee i samarbete med flera andra klubbar.

BLI MEDLEM

GULD

6.150 kr

per år

 Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.

GULKANTEN: I medlemskapet ingår även fri greenfee måndagar och torsdagar på Bråvikens GK och onsdagar på Finspångs GK.
Förmånliga rabatter på vardagsgreenfee i samarbete med flera andra klubbar.

BLI MEDLEM

GULD PAR

5.900 kr

per år/person

 Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

GULD SMÅBARNSFÖRÄLDRAR

6.150 kr

per år

För er som har små barn 0-7 år och inte hinner spela så mycket golf, men vill hålla kontakt med spelet och klubben. Vi erbjuder er att spela 2 för 1 under denna period i livet (3.075kr/person). Barn 0-15 år är dessutom medlemmar fritt!
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

SILVER

5.050 kr

per år

(tidigare vardagsmedlem) Du får spela alla vardagar men du får betala 200 kr lördag, söndag samt helgdag.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

BRONS

2.250 kr

per år

(tidigare sällanspelsmedlem) är ett låg frekvent medlemskap.
Av olika anledningar kanske du spelar mindre golf ett eller några år. Du vill kvarstå som medlem i klubben, men erlägger en lägre årsavgift för att sedan betala 200 kr/18 hål samt 100 kr/ 9 hål. Du spelar fritt på korthålsbanan.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

Greenfeemedlem BAS

695 kr

per år

Du har ett medlemskap i golfklubben. Betalar ordinarie greenfee på hemma som gästklubb. En greenfeecheck för spel på Jönåkers GK ingår (värde 450-540 kr)
Spelrätt krävs inte i detta medlemskap!

BLI MEDLEM

Greenfeemedlem PLUS

1.350 kr

per år

För dig som inte bor på orten eller inte spelar golf så ofta. Du får 3 stycken fria ronder i medlemskapet. Sedan erbjuds du att köpa ytterligare ronder i form av klippkort. Du får spela klubbtävlingar men ej deltaga i seriespel och andra klubbarrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap!

BLI MEDLEM

SENIOR
(22-25 år)

2.900 kr

per år

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap, men rekommenderas!

BLI MEDLEM

JUNIORER
(0-15 år, utan hcp)

0 kr

per år

Spelrätt krävs inte i detta medlemskap!

BLI MEDLEM

JUNIORER
(0-15 år, med hcp)

600 kr

per år

 

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap, men rekommenderas!

BLI MEDLEM

JUNIORER
(16-18 år)

1.250 kr

per år

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap, men rekommenderas!

BLI MEDLEM

JUNIORER
(19-21 år)

1.950 kr

per år

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap, men rekommenderas!

BLI MEDLEM

NYBÖRJARKURSER

995 kr

Läs mer om våra nybörjarkurser under fliken ”Träna”

BLI MEDLEM

SPELRÄTTER

Förmåner

 1. Kan deltaga i klubbens seriespelsverksamhet

2. Har möjlighet att spela på klubbar, till reducerat pris, där vi har greenfeesamarbete.
Se vidare under fliken Klubben/Greenfeesamarbeten

SPELRÄTTER